English-Turkish translations for coincide:

tesadüf etmek · other translations

coincide tesadüf etmek

You have to admit, it's a pretty strange coincidence.

Kabul etmelisin, bu çok ilginç bir tesadüf.

Then a coincidence helped me

Sonra bir tesadüf bana yardım etti.

You gotta admit, it's a lot of coincidences, even for you.

Kabul etmelisin ki ortada çok fazla tesadüf var senin için bile.

Click to see more example sentences