English-Turkish translations for collaboration:

işbirliği · birlik · ortak · iş birliği · other translations

collaboration işbirliği

It is possible the murder was committed by a woman or by a man and a woman in collaboration.

Cinayetin bir bayan tarafından işlenmiş olması mümkün, ya da işbirliği içinde bir erkek ve bir kadın tarafından.

Let me tell you something about collaboration.

Size işbirliği hakkında bir şey söyleyeyim.

It's a big collaboration.

Bu büyük bir işbirliği.

Click to see more example sentences
collaboration birlik

Division collaborated with Sergei Semak to kill Nikolai Udinov and his family.

Nikolai Udinov ve ailesini öldürmek için Bölüm ve Sergei Semak birlikte çalıştı.

Now think, what a world-astounding collaboration we should be, you and I, together.

Şimdi, ne kadar dehşet verici bir işbirliği yapabileceğimizi düşün. Sen ve ben, birlikte. Hayır.

It's really all about communicating and collaborating and working together.

Bu tamamen iletişim, birliği ve birlikte çalışmayla ilgili.

Click to see more example sentences
collaboration ortak

This is obviously the result of our collaboration.

Belli ki bu bizim ortak çalışmamızın bir ürünü.

This is very unwise, as if we're suddenly his collaborators.

Bu çok akılsızca, tabi eğer aniden onun ortakları olmadıysak.

Apparently, he was collaborating with a geneticist called Cameron Degelmann.

Görünüşe göre bir Cameron Deglmann adındaki bir genetikçi ile ortak çalışıyormuş.

Click to see more example sentences
collaboration iş birliği

It's really all about communicating and collaborating and working together.

Bu tamamen iletişim, birliği ve birlikte çalışmayla ilgili.

It's a collaboration, dear.

Bu bir birliği, canım.

I wanted to collaborate with Thackery.

Dr. Thackery ile birliği yapmak istedim.