English-Turkish translations for collarbone:

köprücük · köprücük kemiği · other translations

collarbone köprücük

Two broken ribs. Collarbone. Several fingers, broken nose, ruptured spleen, internal bleeding.

İki kırık kaburga. köprücük kemiği. bir kaç parmak, kırık bir burun, yırtılmış dalak, kanama.

And last year, you broke your collarbone and, broke your ankle?

Geçen sene de köprücük kemiğini ve ayak bileğini kırmışsın.

Broken collarbone, fractured wrist.

Kırık köprücük kemiği çatlak bilek.

Click to see more example sentences
collarbone köprücük kemiği

Two broken ribs. Collarbone. Several fingers, broken nose, ruptured spleen, internal bleeding.

İki kırık kaburga. köprücük kemiği. bir kaç parmak, kırık bir burun, yırtılmış dalak, kanama.

I figure, a few broken ribs, busted collarbone.

Tahminen bir kaç kırık kaburga, çatlak köprücük kemiği.

Okay, now the collarbone kiss.

Peki, şimdi de köprücük kemiği öp.

Click to see more example sentences