English-Turkish translations for collate:

birleştirmek · other translations

collate birleştirmek

Everything we do is collated and quantified. Everything sticks.

Her yaptığımız, her bir dürtümüz kaydediliyor ve sayısallaştırılıyor.

Someone's on collator duty.

Biriniz harmanlama işini yapacak.