English-Turkish translations for colleague:

iş arkadaşı · meslektaş · çalışma arkadaşı · mesai arkadaşı · other translations

colleague iş arkadaşı

I'm Agent Rachel Young of the FBI this is my colleague, Dr Jacob Hood

Ben FBI' dan Ajan Rachel Young, bu da arkadaşım Dr. Jacob Hood.

A colleague and a very good friend of mine Lost his soul mate.

İş arkadaşım ve çok iyi dostum olan biri, ruh eşini kaybetti.

Is that like a colleague or a completely platonic friend?

Bir arkadaşı ya da tamamiyle platonik bir arkadaş gibi mi?

Click to see more example sentences
colleague meslektaş

You support me as a colleague and psychiatrist, and as a human being.

Beni bir meslektaş bir psikiyatrist ve bir insan olarak destekliyorsun.

Just a colleague for now he's just a colleague.

Sadece meslektaş şu an için o sadece, bir meslektaş

It's just a meeting between two colleagues.

İki meslektaş arasındaki bir toplantı bu yalnızca.

Click to see more example sentences
colleague çalışma arkadaşı

Isn't that right, new friend and colleague, Bill Nye the Science Guy.

Doğru değil mi, yeni dostum ve çalışma arkadaşım Bilim Adamı Bill Nye?

A colleague of mine just died.

Az önce bir çalışma arkadaşım öldü.

Good morning, colleagues, co-workers, friends.

Günaydın meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım, dostlarım.

colleague mesai arkadaşı

This is Akiba, my colleague.

Bu Akiba, mesai arkadaşım.