English-Turkish translations for colleen:

kız · other translations

colleen kız

Colleen Watkins has a sister way out in Apple Valley.

Colleen Watkins'in Apple Valley'de bir kız kardeşi var.

A red-headed colleen, no doubt.

Kızıl kafalı bir İrlandalı, şüphe yok.

Colleen did not see it as a "blessing." She saw it as an embarrassment because my girlfriend Avery and I are not married.

Colleen bunu bir nimet olarak görmedi, bir utanç kaynağı olarak gördü çünkü kız arkadaşım Avery ve ben evli değiliz.