English-Turkish translations for college:

üniversite · kolej · okul · üniversiteli · kolejli · fakülte · yüksekokul · yüksek okul · akademi · enstitü · other translations

college üniversite

I want what's best for you, and college is what's best for you!

Ben senin için en iyisini istiyorum ve üniversite senin için en iyisi!

This isn't as simple as college fight.

Bu üniversitedeki gibi basit bir kavga değil.

Actually, I wanted to study another year before college.

Aslında üniversiteye gitmeden önce bir sene daha okumak istemiştim.

Click to see more example sentences
college kolej

My mom thinks that's a normal job for a college student to have.

Annem bu işin bir kolej öğrencisi için normal olduğunu düşünüyor.

My best friend from college lives there.

Kolejden en iyi arkadaşım orada yaşıyor.

Last year, she started college.

Geçen yıl koleje başladı.

Click to see more example sentences
college okul

You know, it's just a college paper.

Ama bu sadece bir okul gazetesi.

My old college friend, Mr. Bell, has agreed to help.

Eski okul arkadaşım Bay Bell bize yardım edecek.

Hey, buddy, how's college?

Hey dostum, okul nasıl?

Click to see more example sentences
college üniversiteli

Let me tell you something, college.

Sana bir şey söyleyeyim üniversiteli.

Look at my little college girl.

Benim küçük üniversiteli kızıma bak.

These college girls, they're so boring.

Bu üniversiteli kızlar çok sıkıcılar.

Click to see more example sentences
college kolejli

Come here, college boy.

Buraya gel kolejli çocuk.

Hey, college boy.

Hey, kolejli çocuk.

Any bright ideas college boy?

Başka fikrin var kolejli oğlan?

Click to see more example sentences
college fakülte

So after college, what happened?

Fakülteden sonra ne oldu?

Nao Takiguchi, College of Science and Engineering, Aoyama University.

Aoyama Üniversitesi, Bilim ve Mühendislik Fakültesi, Takiguchi Nao.

The Intelligence Academy or the Imperial War College?

İstihbarat Akademisi mi; yoksa Kraliyet Savaş Fakültesi mi?

Click to see more example sentences
college yüksekokul

'Two days to college, two shared tents and zero chance of a shag. '

Yüksekokula iki gün, ortak kalınan iki çadır ve sıfır seks şansı.

College education none.

Yüksekokul eğitimi yok.

Sanjay,your territories are colleges,junior colleges and gay bars and dance clubs.

Sanjay, senin bölgen; üniversiteler, yüksekokullar... .eşcinsel barları ve diskotekler.

Click to see more example sentences
college yüksek okul

After high school. Before college.

Liseden sonra, yüksek okuldan önce.

College West, San Diego.

Batı San Diego Yüksek Okulu

That is my junior-college class ring.

O benim yüksek okuldaki sınıf yüzüğüm.

college akademi

College, and the Police Academy movies.

Kolej. Ve Polis Akademisi filmleri.

The Intelligence Academy or the Imperial War College?

İstihbarat Akademisi mi; yoksa Kraliyet Savaş Fakültesi mi?

college enstitü

College Exam Preparation Institute

Üniversite Sınavı Hazırlık Enstitüsü