English-Turkish translations for collide:

çarpışmak · other translations

collide çarpışmak

Julie began thinking about what would happen when two galaxies collide.

Julie, iki galaksi çarpıştığında ne olacağı hakkında düşünmeye başladı.

Once these deviant personalities collide, They're deadly and unstoppable.

Bu iki sapkın kişilik çarpıştığında ölümcül ve durdurulamaz oluyorlar.

This is an unholy alliance, two storm fronts colliding.

Bu kutsal olmayan bir birliktelik. İki fırtınanın çarpışması gibi.

Click to see more example sentences