English-Turkish translations for collision:

çarpışma · other translations

collision çarpışma

So another collision is coming, and there'll be another Big Bang.

Yani, başka bir çarpışma yaklaşmaktadır ve yeni bir Büyük Patlama olacaktır.

And Mercury is tiny, bleak, and super hot, the result of a monster collision.

Ve Merkür çok küçük, soğuk ve çok sıcak. Devasa bir çarpışmanın sonucu.

An unavoidable collision between mankind and technology.

İnsan ırkı ve teknoloji arasındaki kaçınılmaz bir çarpışma.

Click to see more example sentences