English-Turkish translations for cologne:

kolonya · parfüm · köln, Köln. · kolonyalı · other translations

cologne kolonya

By the way, I think your baby's godfather baptized himself with some bad cologne.

Bu arada, sanırım bebeğinin vaftiz babası kendini kötü bir kolonya ile vaftiz etmiş.

Thanks for the cologne.

Kolonya için sağ ol.

Are you wearing cologne?

Kolonya sürdün sen?

Click to see more example sentences
cologne parfüm

Sean John Combs is the best actor, the best rapper, he's got the best clothes, he's got his own cologne.

Sean John Combs en iyi oyuncu, en iyi rapçi çok iyi kıyafetleri var. Adamın kendi parfümü bile var.

What is that cologne you're wearing?

Ne? O sürdüğün parfüm de ne?

Your stinky, awful, vanilla, disgusting cologne.

Şu iğrenç kokan, vanilyalı mide bulandırıcı parfümün.

Click to see more example sentences
cologne köln, Köln.

The suspect was wearing cool shoes and his best cologne?

Şüpheli giyiyordu güzel ayakkabılar ve onun en iyi köln?

It seems the Cologne Zoo wants another gorilla.

Köln Hayvanat Bahçesi galiba bir goril daha istiyormuş.

You forgot Nuremberg, Leipzig and Cologne

Nuremberg, Leipzig ve Köln unuttun.

Click to see more example sentences
cologne kolonyalı

Get your powdered-cologne ass out here!

Pudralı,kolonyalı g..tünü kaldır buraya gel.