English-Turkish translations for colonial:

sömürge · sömürgecilik · kolonyal · other translations

colonial sömürge

So he joined the Colonial Service, and built a dam in Africa.

Bu yüzden Sömürge Hizmeti'ne katıldı ve Afrika'da baraj inşa etti.

This is Lieutenant Gorman of the Colonial Marine Corps

Bu, Sömürge Deniz Piyade Sınıfı'ndan Teğmen Gorman

Colonial France is not invincible.

Fransa sömürge gücü yenilmez değildir.

Click to see more example sentences
colonial sömürgecilik

So, you're for French colonialism?

Yani, Fransız sömürgeciliği için mi?

Take colonialism for example.

Sömürgecilik tarihini ele alalım.

colonial kolonyal

They have a Colonial feel.

Kolonyal bir havası var.

A marvelous bookshelf, colonial style.

Harika kitaplık, Kolonyal stil.