English-Turkish translations for colour:

renk · renkli · boyamak, boya · ten rengi · yüz rengi · renklendirmek · other translations

colour renk

Yes, this is the right colour for you.

Evet, senin için en doğru renk bu.

The colour and light interaction probably triggers the chemical responses.

Renk ve ışık etkileşimi muhtemelen kimyasal karşılık mekanizmasını tetikliyor.

Come and see this beautiful colour!

Gel de şu güzel renge bir bak!

Click to see more example sentences
colour renkli

It was a small part of France which brought us to this colourful paradise.

O da Fransa'nın küçük bir parçası bizi bu renkli cennete getirdi.

I know. But ltaly seems much more colourful.

Biliyorum ama İtalya sanki çok daha renkli görünüyor.

Well, what a colourful outfit!

Bu ne renkli bir kıyafet?

Click to see more example sentences
colour boyamak, boya

Thanks very much for the consignment of canvases, colours, brushes, tobacco and chocolate,

Çok teşekkürler, tuvaller, boyalar, fırçalar, tütün, çikolata ve kargo için.

Like coloured air.

Boyalı hava gibi.

Dye me in your colour

Beni senin renginle boya.

Click to see more example sentences
colour ten rengi

That's a healthy colour, that.

Hey! Bu sağlıklı bir ten rengi.

colour yüz rengi

Faces colours Iandscapes.

Yüzler renkler doğa.

colour renklendirmek

Mrs. V is coming tomorrow and her hair colouring takes time.

Bayan V yarın geliyor ve saçlarını renklendirmek çok zaman alır. Tamam.