English-Turkish translations for columbine:

hasekiküpesi · other translations

columbine

Well, Mumbai and Virginia Tech and Columbine changed all that.

Mumbai, Virginia Tech ve Columbine olayları bu kuralı değiştirdi.

Retribution, bomb, arsenal, gun show, fertilizer, Waco, Columbine.

İntikam, bomba, silah fuarı, gübre, Waco, Columbine.

Spirits of Columbines dance before her.

Önce Colombine'nin ruhları dans eder.

Bowling for Columbine.

Columbine için bovling

Like the D.C. Snipers or the Columbine assassins.

D.C. nişancıları ya da Columbine suikastçıları gibi.