English-Turkish translations for column:

sütunlu, sütun · köşe · kolon · makale · other translations

column sütunlu, sütun

Then the first dozen, second column, second dozen, third column, and so on.

Sonra ilk düzine, ikinci sütun olacak. İkinci düzine, üçüncü sütun. Ve böyle gidecek.

Well, it's just it's not exactly new, is it columns?

Ee, bu sadece yeni sayılmaz, değil mi? sütunlar?

Now it's the third dozen, first column.

Şu an üçüncü düzine, ilk sütunda.

Click to see more example sentences
column köşe

Now, see, this gives me a little inspiration, but it's not for a column.

Bak bu bana biraz ilham verdi, ama köşe yazısı için değil.

I'm gonna write a column about Nathaniel.

Nathaniel hakkında bir köşe yazısı yazıyorum.

Noemi writes a lonely hearts column called "Tell Noemi.

Noemi, "Nomyi'ye Anlat" adında bir yalnız kalpler köşesi yazıyor.

Click to see more example sentences
column kolon

With something around it like columns, like a forum, like the forum on Caprica, actually.

Etrafında kolon gibi şeyler var, bir forum gibi, aslında Caprica'daki foruma benziyor.

What do you mean "parallel columns"?

Paralel kolonlar derken ne demek istiyorsun?

It's more like a protein column surrounding a hollow core.

Daha çok boş bir merkezi saran bir protein kolonu gibi.

Click to see more example sentences
column makale

Every article and column mentions you.

Her makale ve köşe yazısı senden bahsediyor.

Ben wants a women's column.

Ben, kadın makaleleri istiyor.