English-Turkish translations for comb:

tarak · taramak · other translations

comb tarak

She had some kind of jewelry in her hair, like a comb thing.

Kafasında saçında bir çeşit takı vardı, tarak gibi bir şey.

A comb and a tooth brush.

Bir tarak ve diş fırçası.

Give me that comb.

Şu tarağı bana ver.

Click to see more example sentences
comb taramak

Willow-tee, wallow-tee Now, now, now She combed her hair but once a year

Willow-tee, wallow-tee haydi, haydi, haydi saçını taradı ama yılda bir defa

All these depositions and witness reports to comb over.

Tüm bu yeminli ifadeler ve tanık raporların hepsi taranacak.

Comb the area and your mustaches, especially you, Jaque.

Bölgeyi tarayın, bıyıklarınızı da. Özellikle sen Jaque.

Click to see more example sentences