English-Turkish translations for combatant:

savaşan · savaşçı · kavgacı · other translations

combatant savaşan

Doctor, this is a combat vessel of the Soviet Navy, and I'm a senior combat officer.

Doktor, Bu Sovyet donanmasının bir savaş gemisi, ve ben bir kıdemli savaş subayıyım.

You ever had any combat training in Afghanistan?

Hiç Afganistan'da herhangi bir savaş eğitim vardı?

Impressive combat report, Lieutenant.

Etkileyici bir savaş raporu Teğmen.

Click to see more example sentences
combatant savaşçı

Combat Carl finds a way.

Savaşçı Carl bir yolunu bulur.

Combat Carl never gives up.

Savaşçı Carl asla pes etmez.

Nah, Combat Carl never gives up.

Hayır, Savaşçı Carl asla pes etmez.

Click to see more example sentences
combatant kavgacı

Ferilus, the greatest gladiator of all Rome, survivor of a hundred combats.

Felibus, tüm Roma'nın en büyük gladyatörü. Yüz kavgadan galip ayrıldı.

In all-out, kill-or-be-killed combat.

Ölümüne bir kavgaya tutuşmuşlardı.