English-Turkish translations for combination:

kombinasyon · şifre · karışım · birleşim · şifreli kilit · bileşim · birlik · birliktelik · terkip · other translations

combination şifre

This thing is like a giant combination lock.

Bu şey dev bir şifreli kilit gibi.

And this it's some kind of combination lock.

Ve bu da. .bir çeşit şifreli kilit.

Only you and me know the combination, and Abby, maybe.

Sadece sen ve ben şifreyi biliyoruz, bir de Abby belki.

Now give me that tablet and tell me the combination.

Şimdi bana o tableti ver ve şifreyi söyle.

But here's a combination lock, an ordinary bicycle lock.

Ama burada şifreli bir kilit var, sıradan bir bisiklet kilidi.

Okay, so there is a combination!

Tamam, demek ki, bir şifre var!

Some sort of combination lock?

Bir tür şifreli kilit mi?

Belly used the same combination for everything.

Belly her şey için aynı şifreyi kullanırdı.

It's a complex combination lock.

Karmaşık şifreli bir kilit.

Whoever did this knew the combination.

Bunu kim yaptıysa, şifreyi biliyordu.