English-Turkish translations for combined:

kombinasyon · birleşik · müşterek · other translations

combined kombinasyon

I've tried every combination: you know, his birthday, Social Security number, address, phone number.

Her kombinasyonu denedim doğum günü, Sosyal Güvenlik numarası, adresi telefon numarası.

That's like the worst combination for you.

Bu senin için en kötü kombinasyon.

A perfect combination, Eileen.

Mükemmel bir kombinasyon, Eileen.

Click to see more example sentences
combined birleşik

Likely a combined effort with Russian, French and Spanish forces.

Büyük ihtimalle Rus, İspanyol ve Fransız güçlerinin birleşik çalışması.

From Admiral Yamamoto, Commander-in-Chief, Combined Fleet to Admiral Nagumo, Third Fleet climb Mount Niitaka.

Birleşik Filo Başkomutanı Amiral Yamamoto'dan" "Üçüncü Filo'dan Amiral Nagumo'ya" "Niitaka Dağı'na tırmanın".

Combined Miniature Deterrent Forces.

Birleşik Minyatür Caydırma Kuvvetleri.

Click to see more example sentences
combined müşterek

It's just a combined legal action.

Bu sadece müşterek bir dava.