English-Turkish translations for combustion:

yanıcı, yanma · motor. · other translations

combustion yanıcı, yanma

I've been trying to obtain this combustion efficiency for over a month!

Bu elde etmek için çalışıyorum bir ay boyunca yanma verimliliği!

Spontaneous human combustion is rare and scientifically unexplainable.

Kendiliğinden yanma olayları ender görülür ve bilimsel olarak açıklanamaz.

But you only hit that threshold if you add an extra combustible.

Ama sadece bu eşik vurmak size ekstra bir yanıcı ekleyin eğer.

Click to see more example sentences
combustion motor.

Do you know how an internal-combustion engine works?

Sen, içten yanmalı motorlar nasıl çalışıyor biliyor musun?

I invented the combustion engine and the two-way nappy.

Yanmalı motoru ve çift taraflı bezi icat ettim.

Conventional internal combustion engine.

Konvansiyonel içten yanmalı motor.

Click to see more example sentences