English-Turkish translations for come into:

girmek · other translations

come into girmek

A woman like you comes into my life and I haven't got a chance.

Senin gibi bir kadın hayatıma giriyor ve benim hiç bir şansım yok.

Ladies and gentlemen, the time has come for the countdown into the new year.

Bayanlar ve baylar, vakit geldi yeni yıla girmek için geri sayım başladı.

How's this come into it?

Bu nasıl işin içine girmiş?

Click to see more example sentences