English-Turkish translations for comet:

kuyruklu · kuyruklu yıldız · kuyrukluyıldız · göktaşı · other translations

comet kuyruklu

I remember a flashing triple star, a giant gas planet with rings, and a comet.

Yanıp sönen bir üçlü yıldız hatırlıyorum halkaları olan bir gaz devi ve bir kuyruklu yıldız.

That's a very colorful way to describe a comet, Major.

Bir kuyruklu yıldızı tanımlamak için çok renkli bir yol, Binbaşı.

The comet is already here, and I am unstoppable!

Kuyruklu yıldız çoktan geldi ve ben de yenilmez oldum!

Click to see more example sentences
comet kuyruklu yıldız

I remember a flashing triple star, a giant gas planet with rings, and a comet.

Yanıp sönen bir üçlü yıldız hatırlıyorum halkaları olan bir gaz devi ve bir kuyruklu yıldız.

Every arrival of a new comet is like a gift from the Universe.

Yeni bir kuyruklu yıldızın her varışı evrenden gelen bir hediye gibidir.

There's a comet coming this summer.

Bu yaz bir kuyruklu yıldız gelecek.

Click to see more example sentences
comet kuyrukluyıldız

But for one child, the comet was not the least bit frightening.

Ama bir çocuk için bu kuyrukluyıldız bir nebze bile korkutucu değildi.

I've discovered a new comet.

Yeni bir kuyrukluyıldız keşfettim.

For "the comet"? that's great!

Kuyrukluyıldız" için mi? Bu harika!

Click to see more example sentences
comet göktaşı

Who's worried about. Brittany's meteor asteroid comet prediction?

Kim Brittany'nin göktaşı asteroid kuyruklu yıldız tahmini konusunda endişeli?