English-Turkish translations for comic:

çizgi · roman · komik · komedyen · gülünç · other translations

comic çizgi

Ruby, these are, these are really good, not like comic book good but I mean like.

Ruby bunlar, bunlar gerçekten çok iyi. Çizgi roman gibi değil ama yine de

That sounds like a comic book.

Bir çizgi roman gibi geliyor.

Henri, please, it does not matter, it's just a comic book.

Henri, lütfen, ne önemi var, alt tarafı bir çizgi roman.

Click to see more example sentences
comic roman

Ruby, these are, these are really good, not like comic book good but I mean like.

Ruby bunlar, bunlar gerçekten çok iyi. Çizgi roman gibi değil ama yine de

Hey, maybe you can write another comic book.

Hey, belki de başka bir çizgi roman yazarsın.

And what about the comic book drawings?

Ve ne çizgi roman çizimleri hakkında?

Click to see more example sentences
comic komik

Hey, you want to see a funny comic?

Komik bir çizgi roman görmek ister misin?

Mutt and Jeff" comics are not funny.

Mutt ve Jeff karikatürleri hiç komik değil.

But you never said anything about comical exits.

Ama komik çıkışlar konusunda hiçbir şey söylemedin.

Click to see more example sentences
comic komedyen

Oh, my God, that's insult comic Jeff Ross.

Oh, tanrım, bu aşağılama komedyeni Jeff Ross.

It can't be, because he's a comic.

Olamaz, çünkü o bir komedyen. Evet.

Well, she's a comic.

Aslında, o bir komedyen.

Click to see more example sentences
comic gülünç

Comic, comedian, funny man

Gülünç, komedyen, komik adam.

With "that comical figure" Stig Inge?

Gülünç karakter" Stig Inge ile birlikte.