English-Turkish translations for commanding:

komutan · emreden · mükemmel · saygın · etkili · other translations

commanding komutan

All right, Commander. Is there anything you'd want to tell us?

Pekala, komutan, bize söylemek istediğin bir şey var mı?

Oh, hello, Commander.

Oh, merhaba, Komutan.

Not bad, Commander.

Fena değil, Komutan.

Click to see more example sentences
commanding emreden

Robot, I command you, do something cool.

Robot, sana emrediyorum: Havalı bir şeyler yap!

Starfleet Command has ordered us to rescue them, "Captain.

Yıldız Filosu bize onları kurtarmamızı emretti Kaptan.

I command you: release him immediately!

Sana emrediyorum: onu hemen bırak!

Click to see more example sentences
commanding mükemmel

Commander, you're an excellent naval officer and a brilliant scientist, but you're a very poor liar.

Binbaşı, mükemmel bir deniz subayı ve harika bir bilim adamı ama çok kötü bir yalancısın.

You'll make an excellent commander one day.

Bir gün mükemmel bir komutan olacaksınız.

Excellent job, commander.

Mükemmel binbaşı.

Click to see more example sentences
commanding saygın

I took an oath, and I still respect the chain of command.

Bir yemin ettim ve hâlâ emir komuta zincirine saygı duyuyorum.

He's a respected commander.

Saygı değer bir kumandan.

At least you commanded respect.

En azından saygı duyuyorlardı.

Click to see more example sentences
commanding etkili

That's important to an effective commander.

Etkili bir kumandan için bu önemlidir.

Effective command no longer possible.

Etkili bir komuta artık mümkün değil.

Commander Bond, the Washington bomb has been defused.

Kumandan Bond, Washington bombası etkisiz hale getirildi.