English-Turkish translations for commando:

komando, komando. · komando birliği · other translations

commando komando, komando.

Officer Aeryn Sun, Special Peacekeeper Commando, Icarion Company, Pleisar Regiment.

Subay Aeryn Sun, Barış Muhafızı Komando, Ikaryon Şirketi, Pleisar Alayı.

Captain America and his Howling Commandos quickly earned their stripes.

Yüzbaşı Amerika ve Uluyan Komandoları çabucak rütbelerini kazandılar.

Special Peacekeeper Commando. Icarian Company, Pleisar Regiment.

Özel Barış Muhafız Komandosu, Ikarya Şirketi, Pleisar Alayı.

Click to see more example sentences
commando komando birliği

Put together a commando unit.

Bir komando birliği oluştur.

We never dispatched a commando unit.

Biz hiç komando birliği göndermedik.

Move in, commando tactics.

Harekete geçin, komando birliği.

Click to see more example sentences