English-Turkish translations for commercial:

reklam · ticari · mesleki · other translations

commercial reklam

I paid good money for this goddamn commercial!

Bu lanet reklam için iyi para aldım.

Here comes my commercial. In six, five, four

İşte benim reklam geliyor, altı, beş, dört

I've got a big commercial audition.

Büyük bir reklam imtihanım var.

Click to see more example sentences
commercial ticari

I saw a commercial for a light that can make yellow teeth white in two minutes.

Ben bir ışık için bir ticari gördü o sarı dişler yapabilirsiniz İki dakika sonra beyaz.

It is a simple commercial radio.

Bu basit bir ticari radyo.

Commercial songs, pop music can't be honest.

Ticari şarkılar, pop müzik dürüst olamaz.

Click to see more example sentences
commercial mesleki

We need flight records, commercial and private.

Uçuş kayıtları lazım, mesleki ve özel.