English-Turkish translations for commode:

klozet · other translations

commode klozet

Encryptors even have their own private commode.

Şifre uzmanlarının kendilerine özel klozetleri bile var.