English-Turkish translations for commonly:

çok · genelde, genellikle · ortak olarak · sıkça, sık sık, sık · çoğunlukla · alelâde · other translations

commonly çok

I'm sorry to say that you're really a very common type, darling.

Bunu söylediğim için üzgünüm hayatım, gerçekten çok yaygın bir tipin var.

You two have so much in common, don't you?

Siz ikinizin çok ortak noktası var öyle değil mi?

Yeah. Unfortunately, it's a pretty common name.

Evet, ama maalesef çok kullanılan bir isim.

Click to see more example sentences
commonly genelde, genellikle

That's a common reaction, Jim, and let me tell you what it is.

Bu genel bir tepki Jim ve sana neden olduğunu söyleyeyim.

No, uh this is, uh, very common.

Hayır, bu oldukça genel bir şey.

But for us, that's common behavior. Mm-hmm.

Ama bizim için bu genel bir davranış.

Click to see more example sentences
commonly ortak olarak

We're not sure, and this can be a hard thing to hear, but all these events have one thing in common.

Emin değiliz ve bunu duymak zor bir şey olabilir ama bütün bu olayların tek bir ortak noktası var.

Seems you and I share something very special in common.

Görünüşe göre senin ve benim oldukça özel bir ortak noktamız var.

I'm glad we already have so much in common.

Bu kadar çok ortak noktamız olduğu için çok sevindim.

Click to see more example sentences
commonly sıkça, sık sık, sık

This is very common.

Bu çok sık olur.

No, it's a common mistake.

Hayır, çok sık yapılan bir hata.

Yeah. Well, it's a pretty common name, Mom.

Eh, oldukça sık rastlanan bir isim anne.

Click to see more example sentences
commonly çoğunlukla

I'm Neelam commonly known as Ru pal's mother these days

Ben Neelam bugünlerde çoğunlukla Ru pal'ın annesi olarak biliniyorum

Most common slip-up in espionage.

Çoğu casusun ortak bir yönüdür bu.

All diving kits,they have one thing in common: a knife.

Çoğu aletli dalış takımının bir ortak noktası vardır; bıçak.

commonly alelâde

But tonight, you a common slave.

Ama bu gece alelâde bir kölesin.

A common horse thief?

Alelâde bir at hırsızı.