English-Turkish translations for commotion:

kargaşa · gürültü · patırtı · şamata · other translations

commotion kargaşa

The commotion attracts the attention of another adult male, a neighbour and rival.

Kargaşa, başka bir yetişkin erkeğin dikkatini çekiyor rakip bir komşu.

What's all the commotion?

Bütün bu kargaşa da ne?

Ms. Wilson, what's all the commotion?

Bayan Wilson, tüm bu kargaşa da ne?

Click to see more example sentences
commotion gürültü

Ladies and gentlemen, I apologize for such commotion, okay?

Bayanlar baylar, bu gürültü patırtı için özür dilerim.

What is this commotion?

Bu gürültü patırtı da ne?

What's all this commotion?

Bu gürültü patırtı ne için?

Click to see more example sentences
commotion patırtı

Ladies and gentlemen, I apologize for such commotion, okay?

Bayanlar baylar, bu gürültü patırtı için özür dilerim.

What is this commotion?

Bu gürültü patırtı da ne?

What's all this commotion?

Bu gürültü patırtı ne için?

Click to see more example sentences
commotion şamata

I do hope billy apologized for all this commotion today.

Umarım Billy bugünkü tüm bu şamata için özür dilemiştir.

Listen, you gotta stop with all these commotions, okay?

Dinle, bu şamatayı artık durdurmalısın. Tamam mı?