English-Turkish translations for communique:

bildiri, bildiri. · tebliğ · other translations

communique bildiri, bildiri.

Sometimes when Interpol's breaking codes and communiques, it won't use the exact wording.

Interpol bazen kodları ve bildirileri çözerken tam kelime manalarını kullanmaz.

I've received a communiqué.

Ben bir bildiri aldım.

Priority one communique.

Birinci öncelikli bildiri.

communique tebliğ

And? A communique about a soldier Commander Yevgeny Zotkin, expert in sabotage and explosives, sent here by the Okhrana.

Bir askerle ilgili bir tebliğ Komutan Yevgeny Zotkin sabotaj ve patlayıcılarda uzman, Okhrana tarafından buraya gönderilmiş.