English-Turkish translations for compartment:

bölme · kompartıman · göz · Torpido · bölüm · other translations

compartment bölme

There's a hidden compartment behind the back seat.

Arka koltuğun arkasında gizli bir bölme var.

But, this is kind of a secret compartment,

Bu daha çok gizli bir bölme gibi,

Could it be a secret compartment?

Gizli bir bölme olabilir mi acaba?

Click to see more example sentences
compartment kompartıman

And the last compartment will be used for telegraph calls.

Ve son kompartıman da telgraf haberleşmesi için kullanılacak.

And the Iast compartment will be used for telegraph calls.

Ve son kompartıman da telgraf haberleşmesi için ayarlanacak.

Compartment eight serving the Soviet Union, Comrade Captain.

Sekizinci kompartıman Sovyetler Birliği'ne hizmet ediyor Yoldaş Kaptan!

Click to see more example sentences
compartment göz

There's a gun for you in the glove compartment.

Torpido gözünde senin için bir silah var.

Not exactly something one can hide in one's glove compartment, now is it?

Tam Olarak, Torpido Gözünde Bir Şeyler Gizleyebilirsin Değil mi?

There's two in the glove compartment, but he's been saving them.

Torpido gözünde iki tane olacaktı ama o onları saklıyordu.

Click to see more example sentences
compartment Torpido

There's a gun for you in the glove compartment.

Torpido gözünde senin için bir silah var.

Not exactly something one can hide in one's glove compartment, now is it?

Tam Olarak, Torpido Gözünde Bir Şeyler Gizleyebilirsin Değil mi?

There's two in the glove compartment, but he's been saving them.

Torpido gözünde iki tane olacaktı ama o onları saklıyordu.

Click to see more example sentences
compartment bölüm

Simulate hydrogen leak, battery compartment one.

Hidrojen simülesi sızıntısı, bateri bölümü bir.

Chemical fire in motor control compartment.

Motor kontrol bölümünde kimyasal yangın çıktı.

Take them to another compartment.

Onları başka bir bölüme götürün.

Click to see more example sentences