English-Turkish translations for compatibility:

uyumluluk · uyum · uygunluk, uygunluk. · other translations

compatibility uyumluluk

Common aims and interests verbal communications financial security intellectual compatibility.

Ortak amaçlar ve ilgi alanları, sözlü iletişim, finansal güvenlik, entellektüel anlamda uyumluluk.

Sadly, the only compatible match for an HH is another HH.

Ne yazıkki, bir HH sadece başka bir HH ile uyumluluk gösterir.

And I took your compatibility quiz.

Ve senin uyumluluk testini yaptım.

Click to see more example sentences
compatibility uyum

I've never seen such compatibility.

Hiç böyle bir uyum görmemiştim.

compatibility uygunluk, uygunluk.

Perfect compatibility is rare.

Kusursuz uygunluk çok nadirdir.