English-Turkish translations for compensate:

dengelemek · tazmin etmek · other translations

compensate dengelemek

We've decided to compensate you for the final three patients in one payment.

Dengelemek için son üç hasta için bir ödeme yapmaya karar verdik.

Reroute power to compensate.

Dengelemek için, gücü yönlendir.

compensate tazmin etmek

So, pain and suffering are compensabLe.

Kısacası acı ve keder tazmin edilebilir.