English-Turkish translations for competitor:

rakip · yarışmacı · rekabetçi · other translations

competitor rakip

Hessington Oil's number one competitor also happens to be your biggest campaign contributor?

Hessington Petrol'ün bir numaralı rakibi aynı zamanda senin bir numaralı kampanya bağışçın oluyor?

Harry Fabian is not a competitor.

Harry Fabian bir rakip değil.

He made it look like a competitor stole a working product.

O benziyor yaptı bir rakip çaldı çalışan bir ürün.

Click to see more example sentences
competitor yarışmacı

Link already knows the dances, And he'll be a good competitor,

Link dansları iyi biliyor. Ve iyi bir yarışmacı olacak.

And he'll be a good competitor.

Ve iyi bir yarışmacı olacak.

Next competitor is Burt, Munro,

Sıradaki yarışmacı Burt Munro.

Click to see more example sentences
competitor rekabetçi

There's a competitor, and, Manny, there's nothing wrong with that.

Bir rekabetçi var ve Manny, bunda yanlış olan bir şey yok.

She wastes you, because it is a competitor.

Seni harcıyor, çünkü o tam bir rekabetçi.