English-Turkish translations for compilation:

derleme · liste., liste · other translations

compilation derleme

All those epic letters and compilation tapes.

Tüm o epik mektuplar, derleme kasetler.

Making a compilation.

Bir derleme yapıyorum.

Hey, you got any dance compilations?.

Hey, elinizde hiç dans derlemeleri var mı?

Click to see more example sentences
compilation liste., liste

Compile a list.

Bir liste derle.