English-Turkish translations for compile:

toplamak · derlemek., derlemek · other translations

compile toplamak

Thank you. researched and compiled what

Teşekkür ederim. araştırmış ve toplamış

compile derlemek., derlemek

Robert, I simply compiled a report.

Yalnızca bir rapor derledim Robert.