English-Turkish translations for complaint:

şikayet · suçlama · dilekçe · yakınma · other translations

complaint şikayet

But I have done this many times, and so far, not a single complaint.

Ama bunu şimdiye dek çok kez yaptım ve tek bir şikayet bile almadım.

And I don't want a single complaint, fight or unwanted pregnancy.

Ayrıca tek bir şikayet, kavga ve istenmeyen bir gebelik istemiyorum.

No, not a single complaint.

Hayır bir tek şikayet bile yok.

Click to see more example sentences
complaint suçlama

There is a complaint.

Ortada bir suçlama var.

Complaints and accusations.

Şikayet ve suçlamalar.

I'm sick of complaints and accusations.

Beni hasta eden şikayetler ve suçlamalar.

Click to see more example sentences
complaint dilekçe

The next day, the complaint vanished.

Ertesi gün dilekçe ortadan kayboldu.

Complaint and papers.

Dilekçe ve belgeler.

Listen, I've received complaints. I have a petition.

Dinleyin, bir sürü şikayet aldım. elimde bir dilekçe var.

complaint yakınma

Was that a complaint or a compliment?

Bu bir yakınma mıydı iltifat mı?