English-Turkish translations for complement:

tamamlayıcı · other translations

complement tamamlayıcı

There's no diagnostic test for complement factor H deficiency.

Tamamlayıcı sistem faktör h yetersizliği tanısı için bir test yok.

Or she's got complement factor H deficiency.

Ya da tamamlayıcı sistem faktör h eksikliği var.

There's no complement factor H deficiency.

Tamamlayıcı sistem faktör h yetmezliği yok.