English-Turkish translations for complexion:

ten, tenli · renk · ten rengi · cilt · beniz · other translations

complexion ten, tenli

Male Caucasian, black hair, unknown complexion, unknown age.

Beyaz bir erkek, siyah saçlı, ten rengi ve yaşı bilinmiyor.

Such a lovely complexion she has.

Ne kadar da hoş bir teni var.

Everyone has such different complexion and features!

Herkes böylesine farklı ten rengi ve özelliklere sahip.

Click to see more example sentences
complexion renk

Male Caucasian, black hair, unknown complexion, unknown age.

Beyaz bir erkek, siyah saçlı, ten rengi ve yaşı bilinmiyor.

You got an amazing complexion.

Şaşırtıcı bir ten rengin var.

Everyone has such different complexion and features!

Herkes böylesine farklı ten rengi ve özelliklere sahip.

Click to see more example sentences
complexion ten rengi

Male Caucasian, black hair, unknown complexion, unknown age.

Beyaz bir erkek, siyah saçlı, ten rengi ve yaşı bilinmiyor.

You got an amazing complexion.

Şaşırtıcı bir ten rengin var.

Everyone has such different complexion and features!

Herkes böylesine farklı ten rengi ve özelliklere sahip.

Click to see more example sentences
complexion cilt

Courage, fearlessness, kindness, and an acne-free complexion.

Cesaret, korkusuzluk, nezaket ve aknesiz bir cilt.

Youth Recaptured, a complexion cream.

"Gençlik Sunağı", cilt kremi.

Nirmala's complexion is wheatish" and she also has big eyes.

Nirmalanın cildi beyaz.. ve gözleri de daha iri.

complexion beniz

Paler in complexion, small scar on the forehead.

Soluk bir beniz, alnında küçük bir yara var.