English-Turkish translations for complication:

komplikasyon · karışıklık · sorun · karmaşa · zorluk · karışım · other translations

complication komplikasyon

It was a vintage Lusina, Valijoux movement, triple chronograph, original complications

Çok klasik bir Lusina'ydı. Valjoux mekanizması üçlü kronografı, orijinal komplikasyonları vardı.

Five times the risk of heart attack, respiratory failure, airway complications.

Beş kez kalp krizi riski, solunum yetmezliği, hava yolu komplikasyonları.

There is a minor complication.

Küçük bir komplikasyon var.

Click to see more example sentences
complication karışıklık

No no sir, it's not complicated.

Hayır, hayır, karışıklık yok efendim.

There's been complications. This is better for everyone.

Bazı karışıklıklar var, bu herkes için daha iyi.

Last time complications, this time problems?

Geçen sefer karışıklıklar, bu sefer sorunlar mı?

Click to see more example sentences
complication sorun

My soul is quite complicated and brought me many problems.

Ruhum çok karışıktır ve bana pek çok sorun getirdi.

It's just it's just a little complication, that's all.

Bu sadece bu sadece küçük bir sorun, o kadar.

Unfortunately, there are some complications

Ne yazık ki, bazı sorunlarımız var

Click to see more example sentences
complication karmaşa

What a horrible complication.

Ne korkunç bir karmaşa.

But there's been a complication.

Ama orada bir karmaşa oldu.

complication zorluk

This complications with Diego. The stolen cars, the "cárcel". This causes me much inconvenience.

Diego ile olan bu karışıklık çalınan arabalar, onu kurtarmak bu bana çok zorluk çektirdi.

Probably some legal complications, anyway.

Zaten biraz yasal zorluk olabilir.

complication karışım

It's a complicated mixture of many harmonics, okay?

Bir çok uyumlu melodinin karmaşık bir karışımı.

Yeah, it's a complicated mixture of methylacylates and phenyl ketones.

Evet, metil akrilat ve fenil ketonlardan oluşan komplike bir karışım.