English-Turkish translations for compliment:

iltifat · iltifat etmek · kompliman · övgü · saygı · kompliman yapmak · other translations

compliment iltifat

Thank you, Leonard, for that compliment, and for your service to this country.

İltifat için teşekkür ederim Leonard, bu ülkeye verdiğin hizmet için de.

Why, is that a compliment?

Neden, bu bir iltifat mı?

Not the greatest compliment I've ever received, but I'll accept it.

Aldığım en iyi iltifat bu değildi, ama yine de kabul edeceğim.

Click to see more example sentences
compliment iltifat etmek

It's a fact, not a compliment, so don't thank me.

Bu bir Gerçek. İltifat değil, O yüzden bana teşekkür etme.

But he did pay me a nice compliment.

Ama bana çok güzel bir iltifat etti.

So thanks. Thanks. Thanks for the compliment for the fur.

Bu yüzden, sağ ol sağ ol, kürküme iltifat ettiğin için.

Click to see more example sentences
compliment kompliman

Take it as a compliment.

Bunu bir kompliman olarak al.

It's not a compliment, charlie.

Bu bir kompliman değildi, Charlie.

Thanks for the wonderful compliment, Dad.

Muhteşem kompliman için teşekkür ederim.

Click to see more example sentences
compliment övgü

That's not a compliment, but it's a start.

Bu bir övgü değil ama yine de bir başlangıç.

Oh, it wasn't a compliment.

Oh, bu bir övgü değildi.

That is the worst compliment I've heard.

Bu hayatımda duyduğum en kötü övgü.

Click to see more example sentences
compliment saygı

My compliments, Ms. Delfino. Technically, this is very impressive.

Saygı duyuyorum, Bayan Delfino teknik olarak bu çok etkileyici.

Messrs. Moony, Wormtail, Padfoot, and Prongs offer their compliments to Professor Snape and

Mösyöler, Aylak, Kılkuyruk, Patiayak ve Çatalak Profesör Snape'e saygılarını sunarlar ve

Sir Laurence sends his compliments.

Sör Laurence saygılarını gönderdi.

Click to see more example sentences
compliment kompliman yapmak

Miss Lainee complimented me yesterday.

Dün Bayan Lainee bana kompliman yaptı.