English-Turkish translations for composition:

kompozisyon · bileşim · yapı · alaşım · karışım · derleme · beste · other translations

composition kompozisyon

Now, I think this is a much more fitting composition for you.

Sanıyorum ki bu senin için çok daha uygun bir kompozisyon.

What a nice composition.

Ne güzel bir kompozisyon.

Composition achieves a very powerful visual counterpoint, doesn't it?

Çok güçlü bir görsel kontrpuan kompozisyonu sunuyor değil mi?

Click to see more example sentences
composition bileşim

Temperature, gravity, Atmosphere composition, Barometric pressure

Sıcaklık, yer çekimi, atmosfer bileşimi, barometrik basınç,

Soil composition, density, gravity.

Toprak bileşimi, yoğunluk, yerçekimi.

Bales Levi and Josie both have the same composition.

Bales Levi ve Josie'de. Her ikisi de aynı bileşime sahip.

Click to see more example sentences
composition yapı

Depth, pressure composition.

Derinlik, basınç, yapı.

Composition of blade: Boridium.

Bıçak ağzının yapısı boridyum.

composition alaşım

Titanium and polymer composites.

Titanyum ve polimer alaşımlar.

composition karışım

Sensors showed a simple nickel-iron composition.

Sensörler nikel-demir karışımı tesbit etti.

composition derleme

You need one classical piece, and one original composition.

Bir tane klasik bir parça ve orjinal bir derlemeye ihtiyacım var.

composition beste

What a beautiful composition.

Ne kadar güzel bir beste.