English-Turkish translations for composure:

sakinlik · soğukkanlılık · other translations

composure sakinlik

Composure under pressure.

Baskı altında sakinlik.

Composure and violence.

Sakinlik ve şiddet.

composure soğukkanlılık

Courtesy and composure are the queen's jewels.

Nezaket ve soğukkanlılık bir kraliçenin erdemlerindendir.