English-Turkish translations for comprehend:

anlamak · idrak etmek · idrak · other translations

comprehend anlamak

Hey, Woods, you comprehend this Cyrillic crap?

Hey, Woods, bu saçma yazıyı anlayan var mı?

Hey, Woods, you comprehend this Cyrillic crap?

Hey, Woods, bu saçma yazıyı anlayan varmı?

Maybe the supernatural today is just Science we don't yet comprehend.

Belki de doğaüstü bugün için henüz anlayamadığımız bir bilimdir.

comprehend idrak etmek

I can't even comprehend this right now.

Şu anda bunu idrak edemiyorum bile.

Oh, I don't comprehend?

Ah idrak edemiyorum mu?

I don't comprehend?

İdrak edemiyorum mu?

comprehend idrak

I can't even comprehend this right now.

Şu anda bunu idrak edemiyorum bile.

Oh, I don't comprehend?

Ah idrak edemiyorum mu?

I don't comprehend?

İdrak edemiyorum mu?