English-Turkish translations for comprise:

-den oluşmak, oluşmak · other translations

comprise -den oluşmak, oluşmak

It's an energy source comprised of antimatter.

Bir enerji kaynağı, anti maddeden oluşmuştur.

It's comprised of housesand dormitories with water and power, large enough to accommodatean entire community.

Suyu ve elektriği olan, evlerden ve yatakhanelerden oluşan tüm bir topluluğa yetecek kadar büyük bir yer.

Physical form comprised entirely of active photons.

Fiziksel formu tamamen aktif fotonlardan oluşuyor.

Click to see more example sentences