English-Turkish translations for compulsion:

zor · dürtü · zorlama · other translations

compulsion zor

And of course, all of them are finicky, compulsively tidy stubborn and extremely stingy with money.

Ve tabii ki, hepsi çok titiz, zorlayıcı olarak düzenli, inatçı ve para konusunda aşırı derecede cimriler.

And I'm probably also a little obsessive-compulsive.

Ve ayrıca muhtemelen biraz zorlayıcı ve saplantılıyım.

Bomb making is a compulsive activity, much like arson.

Bomba yapmak çok zorlayıcı bir faaliyettir. Kundakçılık gibi.

Click to see more example sentences
compulsion dürtü

Severe obsessive-compulsive disorder.

Şiddetli saplantılı-dürtü bozukluğu.

He has these compulsions, Ted.

Adamın böyle dürtüleri var Ted.

compulsion zorlama

Religious obsession and compulsion.

Dinsel saplantı ve zorlama.