English-Turkish translations for computer:

bilgisayarı, bilgisayar · bilgisayarlı · bilgisayarcı · other translations

computer bilgisayarı, bilgisayar

My father was a great scientist, sir. He even had a computer. I want to become like my Papa, sir.

Babam, büyük bir bilim adamıydı, efendim, hatta, bir bilgisayarı bile vardı babam gibi olmak istiyorum, efendim.

Computer, transfer all command codes to Captain Jean-Luc Picard.

Bilgisayar, tüm komuta kodlarını Kaptan Jean-Luc Picard'a aktar.

It's like a little computer.

Küçük bir bilgisayara benziyor.

Click to see more example sentences
computer bilgisayarlı

Yeah, he must have used computer imaging for this.

Evet, bunun için bilgisayarlı görüntüleme kullanmış olmalı.

Ask me about computational simulation, parallel computing, wavelets.

Bana bilgisayarlı simülasyon, paralel hesaplama, dalgacıklar hakkında soru sor.

You mean Computed Axial Tomography?

Bilgisayarlı tomografiyi mi kastediyorsun?

computer bilgisayarcı

Or computer professionals.

Ya da bilgisayarcılar.