English-Turkish translations for conceivable:

olası · yatkın · muhtemelen., muhtemelen · düşünülebilir · other translations

conceivable olası

And then, a year later, it's where you were conceived.

Ve bir yıl sonra da, senin yapıldığın yer oldu.

Did you really think that ill-conceived plan was a good idea?

Gerçekten bu iyi planlanmamış planın iyi bir fikir olduğunu mu düşündün?

Do you realise, Dorothy they probably conceived us in this bed.

Farkında mısın, Dorothy bizi büyük olasılıkla bu yatakta yaptılar.

Click to see more example sentences
conceivable yatkın

Well, there's only one conceivable reason because you killed her.

Akla yatkın tek bir sebep var. Çünkü onu sen öldürdün.

There is a Rule for every conceivable situation.

Her akla yatkın durum için bir kural vardır.

It's the only conceivable female large enough.

Akla yatkın yeterince büyük tek dişi o.

Click to see more example sentences
conceivable muhtemelen., muhtemelen

Alistair Peck has conceived of some extraordinary theories and is possibly implementing them.

Alistair Peck bazı olağanüstü teoriler üretmiş. Ve muhtemelen onları uyguluyor.

A heathen, conceivably, but not, I hope, an unenlightened one.

Bir kafir olarak muhtemelen, ama öyle umuyorum ki, bir yobaz olarak değil.

Yes, conceivably, George.

Evet. Muhtemelen George.

conceivable düşünülebilir

Do you realise that fluoridation is the most monstrously-conceived Communist plot we've ever faced?

Bu suya fulorid katma işinin canavarca düşünülmüş bir Kominist entrikası olduğunun farkında mısın?

Do you realise that fluoridation is the most monstrously-conceived Communist plot we've ever faced?

Bu suya fluorid katma işinin canavarca düşünülmüş bir Komünist entrikası olduğunun farkında mısın?