English-Turkish translations for conceive:

gebe kalmak · hamile kalmak · aklına gelmek · düşünmek · other translations

conceive gebe kalmak

Peter and I have been trying to conceive for the past few years.

Peter ve ben son birkaç yıldır gebe kalmak için çalışıyoruz.

When would Agnes have conceived the child?

Agnes ne zaman gebe kalmış olabilir?

Were you naturally conceived?

Doğal olarak gebe kaldı?

Click to see more example sentences
conceive hamile kalmak

So, you were born and conceived in a jacuzzi.

Yani bir jakuzide doğdun ve hamile kaldın.

I'm afraid your sperm count is too low to conceive.

Korkarım ki, sperm sayınız hamile kalmak için çok düşük.

I want to conceive again.

Tekrar hamile kalmak istiyorum.

Click to see more example sentences
conceive aklına gelmek

Shoelaces, madam, in every conceivable color and three different lengths.

Ayakkabı bağcıkları, hanımefendi, Aklınıza gelebilecek her renkte ve üç farklı uzunlukta.

I suddenly conceived a brilliant idea.

Birdenbire aklıma mükemmel bir fikir geldi.

We have examined every conceivable risk.

Akla gelebilecek her riski inceledik.

Click to see more example sentences
conceive düşünmek

Do you realise that fluoridation is the most monstrously-conceived Communist plot we've ever faced?

Bu suya fulorid katma işinin canavarca düşünülmüş bir Kominist entrikası olduğunun farkında mısın?

Do you realise that fluoridation is the most monstrously-conceived Communist plot we've ever faced?

Bu suya fluorid katma işinin canavarca düşünülmüş bir Komünist entrikası olduğunun farkında mısın?