English-Turkish translations for concerned:

endişe, endişeli · ilgilenen, ilgili · kaygılı · merak etmek · ilişkili · other translations

concerned endişe, endişeli

Seemed very concerned about you and your lovely wife.

Senin ve hoş karın hakkında çok endişeli görünüyordu.

But why are you so concerned?

Peki sen neden bu kadar endişelisin?

Anyway, we are going for the interview... .but I am more concerned about your life.

Neyse, biz gidiyoruz röportaj için. .. . Ama ben daha önce Hayatını endişe.

Click to see more example sentences
concerned ilgilenen, ilgili

Hey, I appreciate your concern, but he's not your patient, all right?

Hey, ilgin için sağol, ama o senin hastan değil, tamam mı?

This doesn't concern you, does it?

Bu seni ilgilendirmiyor, değil mi?

This doesn't concern you, West.

Bu şey seni ilgilendirmez, West.

Click to see more example sentences
concerned kaygılı

Oh, thanks, guys, but, look, I still have one concern.

Sağ olun çocuklar, ama hala bir kaygım var.

That's my only concern, Sheriff.

Benim tek kaygım bu, Şerif.

Daddy's just concerned about you, not the money.

Baban senin için kaygılanıyor. Para için değil.

Click to see more example sentences
concerned merak etmek

That's gonna be a security concern. But don't worry.

Bir güvenlik kaygısı olacak ama merak etme.

I'm more concerned about why we're here.

Daha çok neden burada olduğumuzu merak ediyorum.

Grandpa and I are very concerned.

Deden ve ben çok merak ediyoruz.

Click to see more example sentences
concerned ilişkili

Mr. Fogleman released the records concerning this knife yesterday.

Bay Fogleman bu bıçağa ilişkin kayıtları dün çıkardı.

Let me guess, low self-esteem and premenopausal concern led you to pursue a series of semiabusive relationships?

Tahmin edeyim, kendine olan saygının düşüklüğü ve menopoz öncesi kaygılar seni kullanıldığın bir dizi ilişkiye itti?

Sir, I'm concerned about Peter Billings's involvement

Efendim, Peter Billings'in ilişkileri hakkında kaygılarım var.