English-Turkish translations for concerning:

ilgili · hakkında · ilişkin · other translations

concerning ilgili

Hey, I appreciate your concern, but he's not your patient, all right?

Hey, ilgin için sağol, ama o senin hastan değil, tamam mı?

This doesn't concern you, does it?

Bu seni ilgilendirmiyor, değil mi?

This doesn't concern you, West.

Bu şey seni ilgilendirmez, West.

Click to see more example sentences
concerning hakkında

Seemed very concerned about you and your lovely wife.

Senin ve hoş karın hakkında çok endişeli görünüyordu.

I'm concerned about him.

Ben onun hakkında endişeliyim.

I'm concerned about him sometimes.

Bazen onun hakkında endişeleniyorum.

Click to see more example sentences
concerning ilişkin

Mr. Fogleman released the records concerning this knife yesterday.

Bay Fogleman bu bıçağa ilişkin kayıtları dün çıkardı.

Let me guess, low self-esteem and premenopausal concern led you to pursue a series of semiabusive relationships?

Tahmin edeyim, kendine olan saygının düşüklüğü ve menopoz öncesi kaygılar seni kullanıldığın bir dizi ilişkiye itti?

Sir, I'm concerned about Peter Billings's involvement

Efendim, Peter Billings'in ilişkileri hakkında kaygılarım var.